24 maj 2016

ARTEPEDIUM Jerzy Fober w Galerii Browarna (do 31 maja 2016)

Rozkładówka okładki katalogu
Jerzy Fober Kto ma oczy niech słucha, 2009 (drewno-lipa) Jerzy Fober w Galerii Browarna fot. Włodzimierz Piertrzyk

z prawej: Jerzy Fober  Anioł upadły, 2012 (kamień-bazalt, granit)


15 maj 2016

Kupowanie sztuki. Za cudze po swoim uważaniu19 maja br. w ramach kolejnego spotkania z cyklu pod frywolnym tytułem „CHWYĆ SZTUKĘ!” serdecznie zapraszamy na dyskusję poświęconą problemowi kolekcji dzieł sztuki, której uczestnikami będą panowie: Andrzej Biernacki – kolekcjoner, artysta i krytyk sztuki oraz Iwo Zmyślony – krytyk i metodolog sztuki.


Idea spotkania o tej tematyce zrodziła się na kanwie wystawy prac Marka Sobczyka pt. „muzeum” w cudzysłowie, którą będzie można oglądać w poznańskiej Galerii Miejskiej „Arsenał” w terminie od 14 maja do 12 czerwca br. Artysta w ulotce towarzyszącej wystawie, odbywającej się w 2006 r. w warszawskiej Zachęcie, pisał: Muzeum w cudzysłowie to […] indywidulana odpowiedź na zjawisko gromadzenia kolekcji, tworzenia nowych miejsc zbiorów, muzeów, zatrudniania kuratorów, nakręcania maszynerii rynku dla potrzeb tworzących się kolekcji, jak również obszaru prezentowania kolekcji, wydawania opracowań.

Pomysł na wydarzenie powstał ponadto w związku z toczącą się w ostatnim czasie dyskusją medialną na temat wyników naboru wniosków do ministerialnego programu operacyjnego „Kolekcje”. W tym kontekście warto zapytać m.in. o politykę zakupów prac do kolekcji, system ich finansowania, strategie rozwoju publicznych kolekcji oraz o to, na jakie dzieła powinny być przeznaczane środki pieniężne podatników.