19 mar 2017

Muzeum na kółkach w Nieborowie i Łowiczu
Jerzy Ficowski Odczytanie Popiołów, wyd. Galeria Browarna 1993, okładka tomu, ilustr. Elżbiety Bogaczewicz-Biernackiej

W dniach 11-13 marca przed Pałacem w Nieborowie i Arkadii, oraz w dn. 15-18 marca 2017 r. na Nowym Rynku w Łowiczu, warszawskie Muzeum Historii Żydów Polskich Polin zainstalowało wędrujący Pawilon, kontynuując swój projekt, polegający na cyklicznym odwiedzaniu małych miejscowości, w przeszłości funkcjonujących jako ośrodki w dużej części zamieszkane przez ludność żydowską. 
Ideą przewodnią wizyty  w Nieborowie, było przypomnienie działalności konspiracyjnej i opiekuńczej Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata, Izabelli Ballali z Radziwiłłów Radziwiłłowej (własne opracowanie tego wątku referował dr Jarosław Durka), a także prezentacja wystawy głównej opracowanej przez zespół pracowników Pałacu. Nie zabrakło też innych wydarzeń, a wśród nich spotkanie z Moniką Sznajderman, autorką książki Fałszerze Pieprzu, które poprowadziła Zosia Biernacka, z MHŻP Polin, oraz czytanie napisanych w Nieborowie wierszy Anny Piwkowskiej, córki wieloletniego kuratora Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Włodzimierza Piwkowskiego. W spotkaniach uczestniczyli oraz obejrzeli ekspozycje przedstawiciele rodziny ostatnich właścicieli dóbr nieborowskich: córka Izabelli Radziwiłłowej Krystyna z Radziwiłłów Milewska z synem, oraz wnuczka Izabelli z rodziną. Jerzy Ficowski Odczytanie Popiołów, wyd. Galeria Browarna 1993, ilustr. Elżbiety Bogaczewicz-Biernackiej


Zaraz po tych wydarzeniach, w środę, 15 marca Muzeum na Kółkach odwiedziło Łowicz. Wystawę w pawilonie MHŻP Polin otworzył burmistrz Krzysztof Jan Kaliński, po nim głos zabrał ordynariusz diecezji łowickiej J.E. biskup Andrzej Dziuba, oraz miejscowi partnerzy projektu: dyrektor Łowickiego Ośrodka Kultury Maciej Malangiewicz i dyrektor Muzeum w Łowiczu, Marzena Kozanecka-Zwierz. Całość założeń wizyty Muzeum na Kółkach przedstawił Tomasz Romanowicz z Muzeum w Łowiczu oraz Zosia Biernacka z MHŻP Polin. Niezapomniane wrażenia uczestnikom łowickiej wycieczki śladami łowickich Żydów zapewnił znany przewodnik łowicki i miłośnik historii regionu, Zdzisław Kryściak, który ponad 100-osobowy korowód uczestników przeprowadził z Nowego Rynku, ulicą Zduńską, Browarną, Podrzeczną, przez Błonie, aż do wylotu ul. Łęczyckiej na stary, żydowski cmentarz (1,5 km). 
Wyjątkowość randze łowickiego spotkania Muzeum Polin z Łowiczem nadaje fakt, że wyżej wymienieni są jednocześnie znanymi liderami podtrzymywania lokalnej świadomości społecznej wagi obecności ludności żydowskiej, formującej wielonarodowy charakter Łowicza, ale i mającej swój udział w kształtowaniu społecznego i gospodarczego oblicza miasta. Burmistrz, Krzysztof Jan Kaliński jako historyk, a także ceniony wychowawca młodzieży od lat podejmuje indywidualny wysiłek przywoływania pamięci o Żydach w Łowiczu. Jako samorządowiec doprowadził do realizacji na łowickich Błoniach Pomnika Ofiar obozów pracy w podłowickich Małszycach i Kapitule. Marzena Kozanecka Zwierz zadbała o zorganizowanie i stałą dostępność tematycznej Wystawy o Żydach Łowickich w miejscowym muzeum. Maciej Malangiewicz sprzyja kultywowaniu tej tradycji miasta podejmując kwerendy i inicjatywy wydawnicze oraz udostępniając cenne informacje tematyczne na stronie Łowickiego Ośrodka Kultury.

  Jerzy Ficowski Odczytanie Popiołów, wyd. Galeria Browarna 1993, ilustr. Elżbiety Bogaczewicz-Biernackiej

 2007 Galeria Browarna Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Łowiczu. Wystawa 1939-45 Pamiętamy!


Także i Galeria Browarna notuje swe skromne inicjatywy o podobnym do powyższych charakterze. Już na samym początku swej obecności w Łowiczu, w roku 1993 przypomniała historię diaspory żydowskiej wydaniem tomu wierszy Jerzego Ficowskiego Odczytanie Popiołów. Szczególną okazję do tego stworzyło łowickie spotkanie z autorem poematu, zilustrowanego przez Elżbietę Bogaczewicz-Biernacką. W 1997 r. Browarna wydała monograficzny zeszyt pisma CDN z materiałem o Midraszu znalezionym w miejscu po synagodze w Łowiczu, z fotografiami Leonarda Tetzlaffa z łowickiego getta i kirkutu, z książką wydaną przez łowickich Żydów w Melbeurne, sylwetką Gedalego Shajaka, z przykładami żydowskiej prasy łowickiej etc. 

W 2007 r. Galeria Browarna wraz z łowickim Oddziałem Archiwum Państwowego w Warszawie przygotowała wystawę, w głównej części dotyczącą losów ludności żydowskiej w Łowiczu w latach 1939-45 pt. Pamiętamy! Wystawa, na której pokazano m.in. macewy żydowskie użyte do budowy Pomnika Wdzięczności Armii Radzieckiej w Łowiczu (il.), towarzyszyła odsłonięciu Pomnika Ofiar Obozu Pracy w Małszycach i Kapitule. W opracowaniu Galerii Browarna ukazała się wówczas okolicznościowa broszura z fot. większości dostępnych w mieście judaików.   

   

3 paź 2016

Aneks II Odsłony Kolekcji Galerii Browarna

Aneks Kolekcji 2. Wybór prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Parmie k.Łowicza, z wystawy w Galerii Browarna, 2016

.

W środę, 5 października o godz. 11.00 Stowarzyszenie osób Niepełnosprawnych ,,Tacy Sami" oraz Galeria Browarna, zapraszają na otwarcie wystawy prac uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Parmie k.Łowicza. Wystawa ta stanowi aneks II odsłony Kolekcjii Galerii Browarna (część prac z Parmy jest własnością Galerii i stanowi trzon jej zbiorów, pozostała część to najnowsze prace podopiecznych Warsztatów). Zapraszamy. Wystawa będzie czynna do 31 października b.r.8 wrz 2016

Kolekcja sztuki Galerii Browarna. Odsłona II
W najbliższą sobotę, 10 września o godz. 17.00 w siedzibie Galerii Browarna w Łowiczu, przy ul. Podrzecznej 17, nastąpi otwarcie wystawy zbiorów sztuki z lat 1977-2016, zgromadzonych przez Elżbietę i Andrzeja Biernackich, właścicieli Galerii Browarna. Będzie to drugi pokaz kolekcji galerii (pierwszy miał miejsce na przełomie kwietnia i maja 2015 r. w poznańskim Arsenale, wówczas pn. Korekcja Sztuki), poszerzony o obiekty wcześniej nieprezentowane. W ramach otwarcia usłyszymy koncert w wykonaniu Eweliny Nowakowskiej (akordeon). W programie koncertu utwory Izaaka Albeniza(Asturia), Vittorio Montiego(Czardasz), Alberta Vossena(Flick Flack), w transkrypcjach na akordeon. Serdecznie zapraszamy! 
Dodatkowe inf. tel. 691 979 262. e-mail:galeria.browarna@wp.plPowyżej: Okładka katalogu wystawy. 

Galeria Browarna (siedziba w dawnym zborze ewangelickim u zbiegu ulic Podrzecznej i Browarnej w Łowiczu), czynna będzie w piątki, soboty i niedziele w godz. 16.00 - 18.00. W pozostałe dni i godziny po umówieniu tel. 691 979 262.

30 cze 2016

Elementarz twórcy ludowego cz.2
Łódź Design Festiwal. Fot. stoiska Galerii Browarna wg pomysłu i scenariusza Zofii Biernackiej. Fragmenty uzupełnionej i przearanżowanej  wystawy Et(n)os, z czerwca 2016 r. pokazanej w Łowiczu. W przestrzeniach łowickiej wystawy miała miejsce promocja albumu Elementarz Twórcy Ludowego (wg koncepcji i opracowania graf. Andrzeja Biernackiego) 

 


Drugi tom Elementarza Twórcy Ludowego jest kontynuacją inicjatywy wydawniczej,
podjętej przez samorząd miejski w Łowiczu wiosną 2013 roku. Edukacyjny cel przedsięwzięcia,
jasno określony w tytule, wydawał się wówczas oczywisty, choć taki do końca nie jest. Zawiera
bowiem sprzeczność, której wyjaśnienie leżało i leży na sercu Wydawcy czyli włodarzom miasta.
Niejeden pewnie zapyta: Czego tu uczyć i kogo, skoro wszystkim zainteresowanym, samo hasło
Łowicz wystarczy do uruchomienia sekwencji prawidłowych skojarzeń. Kiedy każde dziecko wie,
że bogata tradycja twórczości ludowej akurat tego regionu jest tak znana, że bywa synonimem twórczości ludowej w wymiarze ogólnopolskim. Niby tak, ale praktyka codzienna nie potwierdza tej legendarnej, powszechnej znajomości rzeczy, albo ściślej, potwierdza ją częściowo.
Na poziomie ogólników i haseł. A zatem, co z tego, że takie terminy jak pasiaki, wełniak, kapela,
wycinanka, od lat należą do podstawowego słownika przeciętnego turysty, jeśli prawidłowe
rozwinięcie sensu ich treści, nawet turyście nieprzeciętnemu, nastręczy sporo trudności?
To jedno. Ale u podstaw wydania kolejnych części Elementarza leżała inna jeszcze intencja: rozmontowanie mitu, że kultura ludowa Księżaków to pojęcie martwe, ledwie historyczne. 


Otóż, w naszym regionie tradycja ciągle żyje, a wraz z nią rozwijają się tradycyjne dziedziny sztuki ludowej: wikliniarstwo, garncarstwo, rzeźba, plastyka obrzędowa i zdobnicza, wycinankarstwo, kowalstwo, tkactwo, i in.
Wprawdzie stabilna niegdyś kultura Księżaków i jej składniki na skutek przemian cywilizacyjnych
uległy transformacji, głównie w zakresie praktycznego zastosowania i obowiązujących kanonów
estetycznych, ale tradycyjne umiejętności i techniki wytwarzania do dzisiaj mają się znakomicie.
Dlatego, by przechować pamięć nie tylko haseł, ale także by pogłębić i spopularyzować wiedzę o ich
arcyciekawej zawartości, niezbędne jest poznanie języka. Właśnie temu ma służyć niniejszy tom.


Galeria Browarna. Łowicz, ul. Podrzeczna 17; 1 lipca 2016 r. o godzinie 17.00. odbędzie się prezentacja książki oraz autorów prac w niej wykorzystanych. Całość w przestrzeni wystawy Et(n)os (Wpływ łowickiej sztuki ludowej na współczesne wzornictwo).

6 cze 2016

et(n)os
Plastikowe okulary z łowickim nadrukiem, piłka futbolowa z motywem wycinanki, magnes na lodówkę z rumianą łowiczanką… Gdzie leży granica między mądrze czerpiącym z ludowych wzorów designem, a masowym gadżetem bezmyślnie kopiującym koguty i kodry?

Sztuka ludowa z Łowcza i okolic od kilku lat jest skrzynią wianną dla projektantów, artystów i producentów. Opuściła wsie, skanseny i muzea i coraz częściej widywana jest na międzynarodowych targach, wybiegach, półkach sklepowych, a nawet w powietrzu czy na męskich łydkach w postaci tatuażu.

Wystawą et[n]os chcemy pokazać aktualność łowickiej sztuki ludowej, jej potencjał w promocji miasta i mnogość interpretacji. Dzięki uprzejmości świetnych polskich projekt
antów i artystów mamy szanse udowodnić, że etnodesign nie polega jedynie na wykorzystaniu kolorów, motywów i materiałów zbliżonych do tradycyjnego rękodzieła, ale sprowadza się do świadomości formy i pracy nad nią. Ta nierozerwalność poszukiwania głębszych wartości (etos) i tradycyjnych znaczeń (etno) splotła się nam w nazwie wystawy – et[n]os.

W lipcu Łowicz będzie obchodził swoje 880-urodziny. Wystawą et[n]os Galeria Browarna uzupełnia kalendarz całorocznych imprez towarzyszących obchodom. W ramach wystawy, swoją promocję będzie miał drugi tom "Elementarza Twórcy Ludowego", który w zamyśle nie tylko ma rozpowszechniać łowicką kulturę ludową, ale i ocalać od zapomnienia tradycyjne rękodzieło.

Na wystawie zostaną zaprezentowane przykłady prac m.in.:
MOHO Design
Smaga Projektanci
Katarzyny Kmity-Pukocz
Joanny Rusin
Katarzyny Herman-Janiec z Protein Design
AZE Design
Marzeny Krupy
Studio Tofu
Jacka Sempolińskiego


Wernisaż: 11 czerwca (sobota) o godz. 18.00 w Galerii Browarna w Łowiczu24 maj 2016

ARTEPEDIUM Jerzy Fober w Galerii Browarna (do 31 maja 2016)

Rozkładówka okładki katalogu
Jerzy Fober Kto ma oczy niech słucha, 2009 (drewno-lipa) Jerzy Fober w Galerii Browarna fot. Włodzimierz Piertrzyk

z prawej: Jerzy Fober  Anioł upadły, 2012 (kamień-bazalt, granit)


15 maj 2016

Kupowanie sztuki. Za cudze po swoim uważaniu19 maja br. w ramach kolejnego spotkania z cyklu pod frywolnym tytułem „CHWYĆ SZTUKĘ!” serdecznie zapraszamy na dyskusję poświęconą problemowi kolekcji dzieł sztuki, której uczestnikami będą panowie: Andrzej Biernacki – kolekcjoner, artysta i krytyk sztuki oraz Iwo Zmyślony – krytyk i metodolog sztuki.


Idea spotkania o tej tematyce zrodziła się na kanwie wystawy prac Marka Sobczyka pt. „muzeum” w cudzysłowie, którą będzie można oglądać w poznańskiej Galerii Miejskiej „Arsenał” w terminie od 14 maja do 12 czerwca br. Artysta w ulotce towarzyszącej wystawie, odbywającej się w 2006 r. w warszawskiej Zachęcie, pisał: Muzeum w cudzysłowie to […] indywidulana odpowiedź na zjawisko gromadzenia kolekcji, tworzenia nowych miejsc zbiorów, muzeów, zatrudniania kuratorów, nakręcania maszynerii rynku dla potrzeb tworzących się kolekcji, jak również obszaru prezentowania kolekcji, wydawania opracowań.

Pomysł na wydarzenie powstał ponadto w związku z toczącą się w ostatnim czasie dyskusją medialną na temat wyników naboru wniosków do ministerialnego programu operacyjnego „Kolekcje”. W tym kontekście warto zapytać m.in. o politykę zakupów prac do kolekcji, system ich finansowania, strategie rozwoju publicznych kolekcji oraz o to, na jakie dzieła powinny być przeznaczane środki pieniężne podatników.